رادیو لوژی دهان، دندان، فک و صورت( نگاره های دندانی، اکلوزال، مفصل فکی و جمجمه )

این بخش از دندان پزشکی پاراکلینیکال است و همانند ازمایشگاه پاراکلینیک که بازوی تشخیصی بیماریهاست، در تشخیص قبل ،حین کار و پایان اعمال جراحی دندان چشم تیز بین درستی و قابل قبول بودن و مهر تایید قبولی یا مردودی را با تقریب یا دقیق بر افکار دندان پزشکان را حک میکند. نگاره های کامپیوتر ی سی بی سی تی که سالهای اخیر رایج شده است که بسیار دقیق مقاطع با دقت٢ میلی متر افقی و عمودی یا زوایای دیگر جزییات بسیار شاخص را معین می کند. شایعترین نوع نگارهدر درجه اول-نگاره انتهای ریشه( پری اپیکال) است که هدف شناخت بافت سخت و نرم دندان و نسوج نرم و سخت تشریحی( اناتومیک) و ضایعات اسیب دیده(پاتولوژیک) یا کمک به تعیین طول مجرای کانال ریشه دندان در درمان مجرای کانال ریشه در بخش اندودانتیکس شاخه پر اهمیت دندان پزشکی است چرا که این درمان نجات دهنده ساختمان دندان برای سال های بسیاری از عمر انسان هاست. دوم -نگاره باله ای بسته (بایت وینگ) است که مشخص کننده پوسیدگی های پروگزیمالی ( کنار دندان در جلو و پشت دندان) میباشد. سوم -نگاره سطح افقی فک بالا و پایین است که شکستگی فکی و ضایعات اسیب دیده را در معرض قضاوت طبی قرار می دهد. چهارم- نگاره واترز ویو( سینوس های پارانیزال) را به لحاظ نسوج نرم و سخت و اسیب دار و همچنین شکستگی استخوان های جمجمه ای را اشکار ساز می کند. پنجم- نگاره ارتو پانتوموگراف(او پی جی) که فکین قابل تفسیر و ارزیابی می گردد. ششم- نگاره لترال سفالومتری برای ارزیابی تمپورو مندیبولار جوینت( مفصل گیجگاهی فکی) و بخصوص در ارتودونسی و جراحی های ارتوگناتیک ملاک ارزیابی خواهد شد. هفتم- نگاره های کامپیوتری(سیبی سی تی) با جزئی ترین نکات برای کاشت دندان (ایمپلنت) و تعیین موقعیت بسیار دقیق اجسام خارجی و انواع ضایعات و کیست وتومور و عفونت را اشکار میسازد. این رشته از دندان پزشکی از رشته اسیب شناسی دهان،دندان ، فک و صورت و بیماری های دهان بهره میگیردتابهترین تشخیص را برای بیماران انتخاب کند.

Harder than tooth enamel – resisting wear and stains for many years. When firmly bonded to a sturdy substructure, such as a tooth, it becomes very strong and durable. Veneers can be used to correct stains, discoloured, worn, chipped or cracked, and misaligned teeth.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Most Popular

Top dentistry treatment services

On the basis of analysing on-line searching terms, patient’s data from top DentalPress dental clinic and survey on several forum and health portals collected a reliable data ratio of visiting cause for oral treatment.

There are 25 % of patients visited in DentalPress dental center for dental Implants.

Reasons for trying dental tourism in other nation can be taken on various needs and patients also have different reasons.

Technological advancment

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Laser Technology

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Composite Bonding

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Teeth Whitening

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Some Adices

Things you should know!

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround. They are usually scared to start a cosmetic dentistry service.

We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

  • Using the latest technology
  • Highly experienced doctors
  • 100% insurance support

Some Adices

Why you should do this?

Cosmetic dentistry is dentistry aimed at creating a positive change to your teeth and to your smile.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

We believe that esthetic dentistry must complement the overall general and oral health of the patient.

Do you want to have the smile of your dreams?