اکباتان خ نفیسی خ عظیمی پ 42 ط اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه: از 7 صبح

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه: از 7 صبح

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

رادیو لوژی دهان، دندان، فک و صورت

28-min

این بخش از دندان پزشکی پاراکلینیکال است و همانند ازمایشگاه پاراکلینیک که بازوی تشخیصی بیماریهاست، در تشخیص قبل ،حین کار و پایان اعمال جراحی دندان چشم تیز بین درستی و قابل قبول بودن و مهر تایید قبولی یا مردودی را با تقریب یا دقیق بر افکار دندان پزشکان را حک میکند. نگاره های کامپیوتر ی سی بی سی تی که سالهای اخیر رایج شده است که بسیار دقیق مقاطع با دقت٢ میلی متر افقی و عمودی یا زوایای دیگر جزییات بسیار شاخص را معین می کند. شایعترین نوع نگارهدر درجه اول-نگاره انتهای ریشه( پری اپیکال) است که هدف شناخت بافت سخت و نرم دندان و نسوج نرم و سخت تشریحی( اناتومیک) و ضایعات اسیب دیده(پاتولوژیک) یا کمک به تعیین طول مجرای کانال ریشه دندان در درمان مجرای کانال ریشه در بخش اندودانتیکس شاخه پر اهمیت دندان پزشکی است چرا که این درمان نجات دهنده ساختمان دندان برای سال های بسیاری از عمر انسان هاست. دوم -نگاره باله ای بسته (بایت وینگ) است که مشخص کننده پوسیدگی های پروگزیمالی ( کنار دندان در جلو و پشت دندان) میباشد. سوم -نگاره سطح افقی فک بالا و پایین است که شکستگی فکی و ضایعات اسیب دیده را در معرض قضاوت طبی قرار می دهد. چهارم- نگاره واترز ویو( سینوس های پارانیزال) را به لحاظ نسوج نرم و سخت و اسیب دار و همچنین شکستگی استخوان های جمجمه ای را اشکار ساز می کند. پنجم- نگاره ارتو پانتوموگراف(او پی جی) که فکین قابل تفسیر و ارزیابی می گردد. ششم- نگاره لترال سفالومتری برای ارزیابی تمپورو مندیبولار جوینت( مفصل گیجگاهی فکی) و بخصوص در ارتودونسی و جراحی های ارتوگناتیک ملاک ارزیابی خواهد شد. هفتم- نگاره های کامپیوتری(سیبی سی تی) با جزئی ترین نکات برای کاشت دندان (ایمپلنت) و تعیین موقعیت بسیار دقیق اجسام خارجی و انواع ضایعات و کیست وتومور و عفونت را اشکار میسازد. این رشته از دندان پزشکی از رشته اسیب شناسی دهان،دندان ، فک و صورت و بیماری های دهان بهره میگیردتابهترین تشخیص را برای بیماران انتخاب کند.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

نظر دهید page