جراحی دهان و مشکلات کلیوی

No Comments

بیمارانی که باید دیالیز کلیوی را به صورت دوره ای انجام دهند، به هنگام جراحی دهان نیاز به توجه ویژه ای خواهند داشت. در زمان دیالیز به مدت طولانی نیاز به یک شنت شریانی وریدی (اتصال وسیع شریان و ورید که از طریق جراحی ایجاد شده است) دارند تا دسترسی آسان به داخل عروق امکان پذیر باشد، همچنین بیمار نیاز به هپارین دارد تا حرکت خون از درون وسایل بدون ایجاد لخته انجام گیرد.

دیالیز کلیوی

بیمارانی که باید دیالیز کلیوی را به صورت دوره ای انجام دهند، به هنگام جراحی دهان نیاز به توجه ویژه ای خواهند داشت. در زمان دیالیز به مدت طولانی نیاز به یک شنت شریانی وریدی (اتصال وسیع شریان و ورید که از طریق جراحی ایجاد شده است) دارند تا دسترسی آسان به داخل عروق امکان پذیر باشد، همچنین بیمار نیاز به هپارین دارد تا حرکت خون از درون وسایل بدون ایجاد لخته انجام گیرد.

برای جلوگیری از عفونت شنت باید هنگام جراحی دهان پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک انجام گیرد.
دندانپزشک نباید جز در موارد اورژانس از شنت به عنوان راه وریدی استفاده کند.

بهتر است عمل جراحی دهانرا یک روز پس از دیالیز انجام دهیم. زیرا در این مدت هپارین مصرف شده (در عمل دیالیز) از بین می رود.		

برای پیشگیری از مسمومیت سیستمیک باید از مصرف دارو هایی که متابولیسم یا دفع کلیوی داشته خودداری کرده یا در صورت لزوم با دوز تعدیل شده تجویز شوند.
به علاوه دارو هایی که در طی دیالیز از خون بیمار برداشته می شوند نیز نیاز به مصرف با دوز های خاص دارند باید از مصرف دارو های نفروتوکسیک اجتناب کرد.

به علت شیوع بیشتر هپاتیت در بیماران دیالیزی، دندانپزشکان باید به هنگام درمان، پیشگیری های لازم را انجام دهند.

در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه باید به تغییرات ظاهری استخوان که ناشی از هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه است توجه داشت و همچنین رادیولوسنسی های با منشا متابولیک را (در کلیشه رادیوگرافی) نباید با ضایعات دندانی اشتباه گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.