بریج (Bridge)

بریج نوعی پروتز ثابت دندانی می باشد که جایگزین یک یا بیشتر دندان های از دست رفته می شود. این تکنیک با اتصال دادن دندان مصنوعی به صورت قطعی به دندان های مجاور می باشد.

بریج، نواحی دندان از دست رفته را پوشش داده و به دندان طبیعی وصل می شود. دندان طبیعی ای که بریج را نگه می دارد Abutment  نام دارد.

که بسته به نوع بریج دندان ها ممکن است به جهت تغییر سایز مقداری تراشیده شوند تا به بریجی که قرار است جای دندان قرار گیرد همسایز شود. و به این منظور فشار از روی دندان طبیعی کاسته می شود.

انتخاب موقعیت و برنامه ریزی درمان:

1-انتخاب موقعیت

2-انتخاب و بررسی Abutment

3-ارائه دلیل برای انتخاب پروتز ثابت به جهت جایگزینی دندان از دست رفته

4-تشخیص صلاح نبودن استفاده از پروتز ثابت به جهت جایگزینی دندان از دست رفته

انواع بریج:

1-بریج سنتی

2-بریج ثابت-ثابت

3-بریج پایه

4-بریج ثابت-متحرک

5-بریج چسبیده

 

انواع پنتیک:

1-پنتیک گنبدی

2-پنتیک لبه

3-پنتیک اصلاح شده لبه

4-پنتیک بیضی

تعاریف:

پروتز ثابت: جایگزین سازی دندان به صورت قطعی به دندان سالم و طبیعی به منظور جایگزینی دندان از دست رفته.

Abutment: دندانی که پروتز دندانی را نگه می دارد.

Pontic(پنتیک): دندان مصنوعی ای که جایگزین دندان از دست رفته می شود.

Retainer: اجزای متصل شده به Abutment به جهت نگداری پروتز.

Most Popular

Top dentistry treatment services

On the basis of analysing on-line searching terms, patient’s data from top DentalPress dental clinic and survey on several forum and health portals collected a reliable data ratio of visiting cause for oral treatment.

There are 25 % of patients visited in DentalPress dental center for dental Implants.

Reasons for trying dental tourism in other nation can be taken on various needs and patients also have different reasons.

Technological advancment

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Laser Technology

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Composite Bonding

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Teeth Whitening

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Some Adices

Things you should know!

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround. They are usually scared to start a cosmetic dentistry service.

We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

  • Using the latest technology
  • Highly experienced doctors
  • 100% insurance support

Some Adices

Why you should do this?

Cosmetic dentistry is dentistry aimed at creating a positive change to your teeth and to your smile.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

We believe that esthetic dentistry must complement the overall general and oral health of the patient.

Do you want to have the smile of your dreams?