شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

33-min

بریج نوعی پروتز ثابت دندانی می باشد که جایگزین یک یا بیشتر دندان های از دست رفته می شود. این تکنیک با اتصال دادن دندان مصنوعی به صورت قطعی به دندان های مجاور می باشد.

بریج، نواحی دندان از دست رفته را پوشش داده و به دندان طبیعی وصل می شود. دندان طبیعی ای که بریج را نگه می دارد Abutment  نام دارد.

که بسته به نوع بریج دندان ها ممکن است به جهت تغییر سایز مقداری تراشیده شوند تا به بریجی که قرار است جای دندان قرار گیرد همسایز شود. و به این منظور فشار از روی دندان طبیعی کاسته می شود.

انتخاب موقعیت و برنامه ریزی درمان:

۱-انتخاب موقعیت

۲-انتخاب و بررسی Abutment

۳-ارائه دلیل برای انتخاب پروتز ثابت به جهت جایگزینی دندان از دست رفته

۴-تشخیص صلاح نبودن استفاده از پروتز ثابت به جهت جایگزینی دندان از دست رفته

انواع بریج:

۱-بریج سنتی

۲-بریج ثابت-ثابت

۳-بریج پایه

۴-بریج ثابت-متحرک

۵-بریج چسبیده

 

انواع پنتیک:

۱-پنتیک گنبدی

۲-پنتیک لبه

۳-پنتیک اصلاح شده لبه

۴-پنتیک بیضی

تعاریف:

پروتز ثابت: جایگزین سازی دندان به صورت قطعی به دندان سالم و طبیعی به منظور جایگزینی دندان از دست رفته.

Abutment: دندانی که پروتز دندانی را نگه می دارد.

Pontic(پنتیک): دندان مصنوعی ای که جایگزین دندان از دست رفته می شود.

Retainer: اجزای متصل شده به Abutment به جهت نگداری پروتز.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

14-min
نظر دهید page
Call Now Button