اکباتان خ نفیسی خ عظیمی پ 42 ط اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

پریودنتولوژی( جراحی و بیماری های لثه و بافت های نگه دارنده اطراف دندان)

بیماری پریودنتال یک بیماری التهابی و پیچیده است که باه تخریب بافت های نرم و سخت حمایت کننده اطراف دندان تظاهر می کند. بافت های نگهدارنده دندان از لثه، لیگامان پریودنتال، بافت استخوانی اطراف دندان و سمان که روی ریشه را پوشانده است، تشکیل می شود.
اگر بهداشت دهان و دندان به درستی رعایت نشود، با ایجاد پلاک دندانی و ترشح سموم از میکروب ها، بافت های نگهدارنده دندان تحت تاثیر قرار می گیرند. این بیماری در مراحل اولیه باعث ایجاد التهاب لثه می شود که با خون ریزی در هنگام لمس یا مسواک زدن آغاز میشود. در مراحل بعدی با درگیر شدن الیاف نگهدارنده و استخوان به مراحل پیشرفته تری می رسد.شکل

بافت های نگهدارنده دندان (پریودنشیوم)

الف) لثه

لثه از نظر آنناتومیک به سه قسمت تقسیم می شود:

  • لثه مارجینال یا لثه آزاد (Free Gingiva): لثه مارجینال که به آن لثه غیرچسبنده نیز می شود، دندان را به صورت حلقهای در بر گرفته است.
  • سالکوس لثه: شیار کم عمقی است که بین سطح دندان و لثه ای آزاد قرار دارد. این فضا وی شکل (V) است و از نظر کلینیکی اندازه گیری عمق این شیار یک معیار تشخصیب مهم به شمار می رود. میزان عمب سالکوس لثه ای سالم بین صفر تا سه میلی متر است و بیشتر از آن نشان دهنده شروع بیماری های لثه است.
  • لثه چسبنده (Attached Gingiva): لثه چسبنده در امتداد لثه مارجینال قرار دارد و به استخوان آلوئول زیرین خود چسبیده است و نمای پوست پرتقالی دارد. عرض لثه چشنبده در نواحی مختلف دهان متفاوت است و در بخش خلفی دهان کمتر می شود.
  • لثه بین دندانی یا اینتر دنتال پاپیلا(Interdental Papilla): شکل لثه در ناحیه بین دندانی به منطقه تماس بین دو دندان (کانکت) و وجود یا عدم وجود تحلیل لثه بستگی دارد. سطوح جانبی و راس پاپلیای بین دندانی را لثه مارجینال دندان های مجاور و حد فاصل دو سطح جانبی را لثه چسبنده پر می کند.

ب) لیگامان پریودنتال PDL (PEriodental Ligament)
به بافت همبندی که اطراف ریشه دندان را در بر گرفته است و آن را به استخوان متصل میکند، لیگامان پریودنتال گفته می شودو پاره ای از اعمانل PDL عبارتند از: انتقال نیروهای اکلوزالی به استخوان، اتصال دندان به استخوان، اعمال حسی و تغذیه ای ( مواد غذایی مورد نیاز سمنتوم، استخوان و لثه را از راه عروق خونی فراهم می کند).
چنانچه به دلایلی مانند ضربه ، عفونت، التهاب و …، PDL در ناحیه ای از بین برود، می تواند به چسبندگی و اتصال مستقیم دندان به استخوان آلوئول منجر شود که به آن اصطلاحا فک جوش یا انکیلوز می گویند.

ج) سمنتوم (Cementum)

بافتی کلسیفیه و بدون عروق خونی اس که سطح خارجی ریشه را می پو شاند. CEJ(Cemento Enamel Junction) محل اتصال سمان به مینا است.

د) زائده آلوئولار (Alveolar Process)
زوائد آلوئولار بخشی از استخوان فک هستند که ساکت دندان ها را تشکیل می دهند. این زوائد هنگامی که دندان رویش می یابد، برای فراهم کردن چسبندگی استخوان به PDL تشکیل می شوند و به تدریج پس از کشیدن دندان ناپدید می شوند.

شایتع ترین علت بیماری های لثه ناشی از پلاک دندانی و جرم دندانی است.

  • پلاک دندانی: لایه ای متشکل از بزاق، باکتری ها و دبری های دهان است که به سطح دندان می چسبد و با رعایت بهداشت روزانه به راحتی تمیز میشود.
  • جرم دندانی یا کلکولوس (tartar یا Calculus): پلاک معدنی شده ای است که در نتیجه رعایت نکردن بهداشت روزانه و باقی ماندن طولانی مدت پلاک میکروبی ایجاد می شود. جلوگیری از تشکیل آن به حذف روزانه پلاک میکروبی نیازمند است. جرم بالای لثه (Supragingiva) همان جرم بالای مارجین لثه است که زردرنگ است و جرم زیر لثه (Subgingiva) زیر مارجین لثه قرار دارد که اغلب قهوه ای رنگ است.
  • ژنژیویت (Gingivitis): التهاب لثه را که با علائم قمزی و تورم لثه همراه است، ژنژیویت می گویند. عوال ایجاد کننده ژنژیویت عبارتند از: تغیرات هورمونی در دوران بلوغ و عادت ماهیناه، حاملگی، دیابت و مصرف داروهایی مانند قرث های ضد بارداری، فنی توئین، ایمنوساپروسیوها،سدیم و الپرات و نیفدیپن و نیز سوءتغذیه و رعایت نکردن بهداشت; ژنژیویت با منشا خاص باکنریایی، ویروسی، قارچی، ژنتیکی و یا ناشی از ضایعات تروماتیک مانند ترومای ناشی از مسواک
  • پریودنتیت(Periodontitis): التهاب بافت های حمایت کننده دندان را پریودونتیت می گویند که با تخریب وسیع لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئول به همراه تشکیل پاکت، تحلیل لثه و یا هر دو مشخص می شود.
    پاره ای از عوامل مرتبط با ایجاد پریودنیت عبارتند از مواد و وسایل دندانپزشکی که در ناحیه زیر لثه قرار می گیردند مانند پرکردگی ها و بندهای ارتودونسی، براکسزیم(Bruxism) یا دندان قروچه و ژنژیویت درمان نشده
نظر دهید page