تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

[vu_hover_box image=”34″ ratio=”4:3″ effect=”blur” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(164,215,53,0.75)”]

Our Vestal Office

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”51″ ratio=”4:3″ effect=”zoom” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(0,0,0,0.75)”]

Complimentary Hot Beverage Bar

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”52″ ratio=”4:3″ effect=”rotate” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(80,176,227,0.75)”]

Childrens Area in our Waiting Room

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”37″ ratio=”4:3″ effect=”slideLeft” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(255,255,255,0.75)”]

Team Break Room

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”49″ ratio=”4:3″ effect=”flipX” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(255,255,255,0.75)”]

Assisting Patients in our Business Office

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”41″ ratio=”4:3″ effect=”flipY” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(164,215,53,0.75)”]

Sedation Suite

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”27″ ratio=”4:3″ effect=”slideUp” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(0,0,0,0.75)”]

Same Day Restoration with CEREC

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”34″ ratio=”4:3″ effect=”blur” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(164,215,53,0.75)”]

Our Vestal Office

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”19″ ratio=”4:3″ effect=”slideDown” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(80,176,227,0.75)”]

Our In-House Dental Lab

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”37″ ratio=”4:3″ effect=”slideLeft” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(255,255,255,0.75)”]

Team Break Room

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”29″ ratio=”4:3″ effect=”slideRight” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(164,215,53,0.75)”]

Sedation Suite

[/vu_hover_box]

[vu_hover_box image=”41″ ratio=”4:3″ effect=”flipY” link=”” class=”” color_overlay=”rgba(164,215,53,0.75)”]

Sedation Suite

[/vu_hover_box]

نظر دهید page
Call Now Button