تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

آشنایی با ژلفوم دندانپزشکی و موارد استفاده از آن

آشنایی با ژلفوم دندانپزشکی و موارد استفاده از آن

ژلفوم دندانپزشکی برای هموستاز در جراحی دهان و دندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌تواند باعث ایجاد عفونت و آبسه دندان شود.

Call Now Button