اکباتان خ نفیسی خ عظیمی پ 42 ط اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه: از 7 صبح

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه: از 7 صبح

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

دکتر خشایار وفا
جراح دندانپزشک

دکتر خشایار وفا جراح دندانپزشک درمان های زیبایی، بلیچینگ طرح لبخند، لمینیت کامپوزیت و درمانی درمان ریشه دندان جراحی دندان عا

دکتر مرادی
جراح دندانپزشک

دکتر مرادی جراح دندان پزشک درمان ریشه، ترمیمی، پروتز کشیدن دندان، جراحی دندان عقل، جراحی دندان عقل معمولی نهفته نیمه نهفته

دکتر سعیدنژاد
جراح دندانپزشک

دکتر سعیدنژاد جراح دندانپزشک اطفال و کودکان، ترمیمی زیبایی، پروتز، درمان ریشه، درمان مجدد ریشه دندان، جراحی دندان

دکتر عاطفه نیک حالت دکترای حرفه ای دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی زاگرس، درمان ریشه، ترمیمی، روکش، کودکان و اطفال

دکتر آیدا افنانی
جراح دندانپزشک

دکتر آیدا افنانی جراح دندانپزشک در زمینه های ترمیمی، زیبایی، پروتز، جراحی دندان، درمان ریشه و درمان مجدد ریشه

دکتر شیوا قراچورلو
جراح دندانپزشک

دکتر شیوا قراچورلو جراح دندانپزشک

دکتر بیژن فلاح
جراح دندانپزشک

دکتر بیژن فلاح دکترای حرفه ای دندانپزشکی، درمان های ریشه (عصب کشی) تمامی دندان ها و 6 و7، ترمیمی یک سطحی دوسطحی تا بیلداپ، روکش

دکتر مرجان نیکنام
جراح دندانپزشک

دکتر مرجان نیکنام جراح دندانپزشک در زمینه های زیبایی ترمیمی درمان ریشه جراحی دندان، کامپوزیت بلیجینگ، ترمیم و پرکردن دندان ها

دکتر سحر رسولی
جراح دندانپزشک

دکتر سحر رسولی دندانپزشک ترمیمی درمان ریشه کشیدن دندان قدامی دندانپزشکی اطفال و کودکان بهترین ارتباط با کودک در حین درمان

دکتر محمد کریم نصیرپور
جراح دندانپزشک

دکتر محمد کریم نصیرپور جراح دندانپزشک در زمینه های ترمیم های یک سطحی تا بیلداپ، درمان ریشه، جراحی ریشه، جراحی دندان های عقل و پروتز پی اف ام

دکتر نادر نیکنام
جراح دندانپزشک

دکتر نادر نیکنام جراح دندانپزشک با بیش از 40 سال سابقه درمانی دندانپزشکی در جراحی دندان عقل معمولی نیمه نهفته و نهفته درمان ریشه پروتز ترمیمی

دکتر سعید یونسی
جراح دندانپزشک

دکتر سعید یونسی جراح دندانپزشک عمومی درمان در زمینه های پروتز، زیبایی، ترمیمی، جراحی دندان های عقل عادی نیمه نهفته و نهفته کامل روت کانال