اکباتان، بلوار نفیسی، خ عظیمی، پ 42، ط 1

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

اکباتان، بلوار نفیسی، خ عظیمی، پ 42، ط 1

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

اکباتان، بلوار نفیسی، خ عظیمی، پ 42، ط 1

دکتر خشایار وفا
جراح دندانپزشک

دکتر خشایار وفا جراح دندانپزشک درمان های زیبایی، بلیچینگ طرح لبخند، لمینیت کامپوزیت و درمانی درمان ریشه دندان جراحی دندان عا

دکتر مرجان نیکنام
جراح دندانپزشک

دکتر مرجان نیکنام جراح دندانپزشک در زمینه های زیبایی ترمیمی درمان ریشه جراحی دندان، کامپوزیت بلیجینگ، ترمیم و پرکردن دندان ها

دکتر سحر رسولی
جراح دندانپزشک

دکتر سحر رسولی دندانپزشک ترمیمی درمان ریشه کشیدن دندان قدامی دندانپزشکی اطفال و کودکان بهترین ارتباط با کودک در حین درمان

دکتر محمد کریم نصیرپور
جراح دندانپزشک

دکتر محمد کریم نصیرپور جراح دندانپزشک در زمینه های ترمیم های یک سطحی تا بیلداپ، درمان ریشه، جراحی ریشه، جراحی دندان های عقل و پروتز پی اف ام

دکتر نادر نیکنام
جراح دندانپزشک

دکتر نادر نیکنام جراح دندانپزشک با بیش از 40 سال سابقه درمانی دندانپزشکی در جراحی دندان عقل معمولی نیمه نهفته و نهفته درمان ریشه پروتز ترمیمی

دکتر سعید یونسی
جراح دندانپزشک

دکتر سعید یونسی جراح دندانپزشک عمومی درمان در زمینه های پروتز، زیبایی، ترمیمی، جراحی دندان های عقل عادی نیمه نهفته و نهفته کامل روت کانال

Call Now Button