اکباتان خ نفیسی خ عظیمی پ 42 ط اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

درخواست وقت معاینه

به درمانگاه دندانپزشکی زاگرس خوش آمدید.

کانال و ریشه دندان چیست؟

کانال و ریشه دندان چیست؟

تعدادکانال و ریشه دندان با توجه به موقعیت قرار گیری دندان در دهان متفاوت است. از 1 تا 3 ریشه هر دندان می تواند داشته باشد. در صورت عفونت هر کدام از آنها، باید عصب کشی انجام شود.