تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

کانال و ریشه دندان چیست؟

کانال و ریشه دندان چیست؟

تعدادکانال و ریشه دندان با توجه به موقعیت قرار گیری دندان در دهان متفاوت است. از 1 تا 3 ریشه هر دندان می تواند داشته باشد. در صورت عفونت هر کدام از آنها، باید عصب کشی انجام شود.

Call Now Button