تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس

شهرک اکباتان، سه راه مخابرات، روبه روی فاز 1، خ عظیمی، پ 42، طبقه اول

عصب کشی دندان ۷ بالا و تفاوت آن با ۷ پایین

عصب کشی دندان ۷ بالا و تفاوت آن با ۷ پایین

روش عصب کشی دندان 7 بالا و دندان 7 پایین شبیه به هم هستند. تنها تفاوت در تعداد ریشه‌های دندان است که باعث تغییر در مدت زمان عصب کشی دو دندان می‌شود.

Call Now Button