شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

عصب کشی دندان ۷ بالا و تفاوت آن با ۷ پایین

عصب کشی دندان ۷ بالا و تفاوت آن با ۷ پایین

روش عصب کشی دندان 7 بالا و دندان 7 پایین شبیه به هم هستند. تنها تفاوت در تعداد ریشه‌های دندان است که باعث تغییر در مدت زمان عصب کشی دو دندان می‌شود.

Call Now Button