شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

تفاوت فایل دستی با روتاری در عصب‌کشی دندان

تفاوت فایل دستی با روتاری در عصب‌کشی دندان

درمان ریشه دندان در کلینیک‌های دندا‌پزشکی به دو روش دستی و استفاده از دستگاه روتاری انجام می‌شود. مزیت‌هایی که روتاری نسبت به روش‌های دستی و قدیمی دارد موجب شده که طرفداران بیشتری داشته باشد. در واقع در فرآیند عصب‌کشی با این روش ریسک آسیب‌دیدن و سوراخ‌شدن کانال‌های دندان خیلی پایین می آید. درمان ریشه در مدت زمان کوتاه‌تری انجام شده و بیمار درد کمتری را احساس می‌کند. 

Call Now Button