شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

تماس تلفنی کلیک کنید

تماس با کلینیک 02145139

ساعات کاری

7روز هفته 24 ساعته شبانه روزی بدون تعطیلی

نشانی کلینیک زاگرس

شهرک اکباتان، بلوار نفیسی،روبه روی فاز1، خ عظیمی، پ 42، طبقه 1

هزینه عصب کشی مجدد

هزینه عصب کشی مجدد

شکست عصب کشی می‌تواند باعث آسیب بیشتر به دندان و استخوان فک شما شود، به خصوص اگر درمان نشود. اگر فکر می‌کنید که عصب کشی ناموفق دارید، لطفاً امروز برای معاینه با شماره کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی زاگرس تماس بگیرید. دندانپزشکان ما می‌توانند درمان ریشه دندان را دو یا چند بار تکرار کنند. اما درمان‌های پی در پی کانال ریشه همیشه منطقی نیست.

Call Now Button